Hansjörg Albrecht avec le Choeur de Bach de Munich

J.S. Bach: St Matthew Passion
Zügner, Ranch, Eliott, Platz, Burkhart, Dahlmann
Münchener Bach-Chor
State Academic Chamber Orchestra Russia
Conductor & harpsichord: Hansjörg Albrecht

 

Tschaikowsky Concert Hall Moscou (Russie)