Célia Oneto Bensaid

Récital avec Fiona McGown

Poulenc, Bernstein, Touchard

Festival ArsTerra Frankreich