Irina Lankova - Tatiana Samouil

Récital Duo Tatiana SAMOUIL - Irina LANKOVA

Programme : Grieg, Kreisler, Tchaikovsky et Chostakovitch